Oposicions Catalunya 2023

Categoria: Oposicions · Publicat el 02/01/2023 · 4 minuts de lectura

Saps quines oposicions estan previstes a Catalunya pel 2023? Nosaltres t’ho expliquem.

1. Oposicions Catalunya 2023 personal funcionari

El personal funcionari es caracteritza per ser un lloc de treball fix, al qual hi has d’accedir fent una oposició. És, doncs, l’objectiu final que teniu els alumnes d’Opositar és fàcil.

Segons l’oferta pública d’ocupació del 2022, les places de personal funcionari previstes per 2023 son:

Curs temari Mossos d’Esquadra

Veure curs

Curs temari Bombers Generalitat

Veure curs
 • Oposicions al cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent (grup C, subgrup C1): 100 places.
 • Oposicions a subalterns de la Generalitat de Catalunya: 73 places, totes reservades per persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Oposicions a l’escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1): 46 places
 • Oposicions al cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): 2 places.
 • Oposicions a l’escala superior d'administració general del cos superior d'administració - àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A1): 7 places.
 • Oposicions al cos de titulació superior, psicologia - àmbit funcional d'execució penal (grup A, subgrup A1): 51 places.
 • Oposicions al cos de diplomatura, educació social - àmbit funcional d'execució penal (grup A2, subgrup A2): 38 places.
 • Oposicions al cos de diplomatura, treball social - àmbit funcional d'execució penal (grup A2, subgrup A2): 16 places.
 • Oposicions al cos de tècnics d'especialistes, grup de serveis penitenciaris - àmbit funcional d'execució penal (grup C, subgrup C1) : 32 places.
 • Oposicions al cos d'intervenció de la Generalitat, escala tècnica de control i comptabilitat (grup A, subgrup A1): 33 places.
 • Oposicions al cos de titulació superior, arquitectura (grup A, subgrup A1): 37 places.
 • Oposicions al cos de titulació superior, biologia (grup A, subgrup A1): 10 places.
 • Oposicions al cos de titulació superior, metge/essa avaluador (grup A, subgrup A1): 17 places.
 • Oposicions al cos de titulació superior, planificació lingüística (grup A, subgrup A1): 9 places.
 • Oposicions al cos de diplomatura, arquitectura tècnica (grup A, subgrup A2): 20 places.
 • Oposicions al cos de diplomatura, salut pública (grup A, subgrup A2): 10 places.

2. Oposicions Catalunya 2023 personal laboral

 • Oposicions Metge Generalitat Catalunya, A1 Total de places: 8.
 • Oposicions Periodista Generalitat Catalunya, A1 Total de places: 9.
 • Oposicions Professor d'INEFC Generalitat Catalunya, A1: 17 places.
 • Oposicions Diplomat en infermeria Generalitat Catalunya, B1 Total de places: 13.
 • Oposicions Educador/a de llar d'infants Generalitat Catalunya, B1 Total de places: 54.
 • Oposicions Fisioterapeuta Generalitat Catalunya, B1 Total de places: 23.
 • Oposicions Integrador/a social Generalitat Catalunya, C1 Total de places: 41.
 • Oposicions Conductor/a (carnet C) Generalitat Catalunya, C2 Total de places: 9.
 • Oposicions Conductor/a (carnet B) Generalitat Catalunya, D1 Total de places: 7.
 • Oposicions Ajudant/a de cuina - netejador/a Generalitat Catalunya, D2: 15 places, de les quals 9 estan reservades per persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Oposicions Cambrer/a - netejador/a Generalitat Catalunya, D2: 13 places, de les quals 9 estan reservades per persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Oposicions Tècnic/a especialista en manteniment Generalitat Catalunya, C1: 8 places, de les quals 1 està reservada per persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Oposicions Xofer/era de representació Generalitat Catalunya, C2 Total de places: 16, de les quals 2 estan reservades per persones amb discapacitat intel·lectual.

Cursos amb matrícula oberta

Veure tots

3. Oposicions Catalunya 2023 docents

L’àmbit dels docents també arriba carregat d’oposicions:

 • Cos de professors d'ensenyament secundari (grup A, subgrup A1) Total de places: 1.558
 • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes (grup A, subgrup A1) Total de places: 15
 • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny (grup A, subgrup A1) Total de places: 14
 • Cos de mestres de taller d'arts plàstiques (grup A2, subgrup A2) Total de places: 2
 • Cos de mestres (grup A2, subgrup A2) Total de places: 1.109
 • Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2) Total de places: 42

4. Oposicions Ajuntaments 2023

Aquest any ve molt carregat d’oposicions a nivell local. Et deixem una petita mostra del que està ja previst. El número que posem entre parèntesis significa el nombre de places d’aquella especialitat que sortirà.

OPOSICIONS AJUNTAMENT AMPOSTA

Plaça de netejador/a (8) + professor/a transició al treball (1) + mestre/a taller d'arts plàstiques (7) + professor/a taller d'arts plàstiques i disseny (3) + monitor/a arts plàstiques (4) + tècnic/a de festes (1) + tècnic/a orientació laboral i promoció (1) + auxiliar tècnic/a locutor/a emissora ràdio (2) + oficial/a 2a jardiner/a (1) + tècnic/a d'integració social (2) + peó conserge (1) + administratiu/iva (1 reserva) + oficial/a 1a paleta (2) + auxiliar de suport (1) + professor/a escolarització externa (1) + professor/a-director/a escolarització externa (1) + auxiliar tècnic/a especialista informàtic/a (1) + arxiver/a (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Plaça d'arquitecte/a (1) + auxiliar administratiu/iva (1) + arquitecte/a tècnic/a (1) + oficial/a primera (1) + oficial/a segona (3) + auxiliar administratiu/iva serveis (1) + tècnic/a grau mitjà/ana servei de promoció TSEC (1) + tècnic especialista telecentre/biblioteca/suport serveis (1) + netejador/a (4) + professor/a de bateria (1) + professor/a de llenguatge musical i conjunts instrumentals (1) + professor/a de cant i conjunt coral (1) + professor/a de piano (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT DE GANDESA

Plaça d'auxiliar administratiu/iva (3) + oficial/a 3a (5) + peó (6) + dinamitzador/a turisme (1) + agent ocupació i desenvolupament local (1) + director/a tècnic/a biblioteca (1) + locutor/a emissora ràdio (1) + conductor/a operari/ària servei recollida escombraries (1) + bidell escoles públiques (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT DE RIUDECANYES

Plaça d'auxiliar administratiu/iva (2) + educador/a llar d'infants (1) + monitor/a de menjador (3) + oficial/a primera (1) + oficial/a segona (2) + peó (1) + netejador/a (2) + taquiller/a (1) + professor/a de plàstica (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Plaça de tècnic/a administració general (2) + enginyer/a (2) + treballador/a social (1) + educador/a social (2) + tècnic/a ocupació (1) + administratiu/iva (1) + auxiliar administratiu/iva (1).

Plaça d'arquitecte/a (1) + enginyer/a (1) + tècnic/a medi ambient (1) + tècnic/a convivència i civisme (1) + tècnic/a administració general (1) + tècnic/a serveis econòmics (1) + tècnic/a via pública (1) + tècnic/a ocupació (7) + enginyer/a tècnic/a (1) + aparellador/a (2) + treballador/a social (5) + educador/a social (2) + tècnic/a serveis i equipaments (1) + tècnic/a auxiliar (8) + administratiu/iva (7) + auxiliar administratiu/iva (23 + 1 reservat persones discapacitat) + agent rural (1) + vigilant auxiliar de serveis (4).

Plaça de director/a esportiu/iva (1) + professor/a llenguatge musical (1) + professor/a gralla (1) + professor/a cant (1) + professor/a orquestra (1) + professor/a noves tecnologies (1) + professor/a saxo (1) + professor/a clarinet (1) + professor/a oboè (1) + professor/a flauta travessera (1) + professor/a guitarra (1) + professor/a viola (1) + professor/a trompeta i trombó (1) + professor piano (1) + professor/a contrabaix (1) + professor/a violí (2) + professor/a ensenyament adults (1) + tècnic/a auxiliar (1) + auxiliar administratiu/iva (1) + auxiliar de museus (1) + conserge (7 + 2 reservat persones discapacitat) + auxiliar de serveis (1) + oficial/a (2) + peó (2) + vigilant mercat (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT ESPLUGA FRANCOLI

Plaça d'auxiliar administratiu/iva (1) + vigilant municipal (2) + oficial/a 1a (2) + oficial/a 2a (3) + peó (2) + professor/a música (8) + tècnic/a mitjà/ana turisme (1) + tècnic/a auxiliar turisme (2) + guia (5) + auxiliar turisme (1) + taquiller/a (2) + socorrista (2) + auxiliar llar d'infants (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT FLIX

Plaça de tècnic/a mitjà/ana (1) + administratiu/iva (3) + auxiliar administratiu/iva (1) + vigilant (2) + tècnic/a arxiu (1) + tècnic/a auxiliar joventut i esports (1) + dinamitzador/a cultural (1) + educador/a (3) + auxiliar administratiu/iva (1) + xofer/a (1) + auxiliar locutori (3) + monitor/a menjador (2) + professor/a música (10) + oficial/a primera (5) + peó (2).

OPOSICIONS AJUNTAMENT MONT ROIG DEL CAMP

Plaça d'inspector/a (1) + arquitecte/a (1) + tècnic/a mitjà/ana serveis socials (1) + tècnic/a auxiliar de cultura (1) + tècnic/a mitjà/ana gestió comptable (1) + auxiliar administratiu/iva biblioteques (2) + conserge (1). Plaça d'administratiu/iva (26). Aquestes 26 places son de promoció interna.

OPOSICIONS AJUNTAMENT RIBARROJA D'EBRE

Plaça d'auxiliar administratiu/iva de gestió (3) + encarregat/ada brigada d'obres i serveis (1) + oficial/a brigada paleta (1) + oficial/a brigada electricitat (1) + oficial/a brigada lampista/pintor (1) + peó especialista vehicles ferreteria (1) + peó manteniment (1) + operari/ària neteja dependències municipals (4) + operari/ària netaja viària (1) + encarregat/ada brigada jardineria i piscina (1) + peó jardineria i piscina (1) + taquiller/a piscines (2) + socorrista (2) + auxiliar biblioteca i telecentre (1) + monitor/a esports (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT ALCANAR

Plaça de peó (1+1 reservat a persones amb discapacitat) + oficial 2a (3) + oficial 1a (4) + cap de secció d'enllumenat (1) + ordenança (1 reservat a persones amb discapacitat) + auxiliar administratiu/iva (2) + auxiliar de biblioteca (1) + professor/a de música (9) + tècnic/a auxiliar de biblioteca (1) + tècnic/a de grau mitjà del Pla educatiu d'entorn (1) + tècnic/a de grau mitjà d'atenció a persones (1) + arquitecte/a tècnic/a (1) + director/a de la Banda municipal de música (1) + professor/a de català per adults (1) + professor/a de música (6). Plaça de vigilant d'instal·lacions esportives (1) + professor/a de música (2) + encarregat/ada general (1) + tècnic/a auxiliar de turisme (1).

OPOSICIONS AJUNTAMENT CALAFELL

Places de monitors, tàcnics, tècnics auxiliars, peons, sublatern (6+6+6+1!!!!!!!!!!), auxiliar administratiu (21+6+9+2+2+1+1!!!!!!!!!!), inspector, professor, treballador social...

OPOSICIONS AJUNTAMENT DELTEBRE

Plaça d'oficial/a de brigada (11) + peó de brigada (7) + coordinador/a servei neteja (1) + netejador/a (12) + auxiliar administratiu/iva Policia Local (1) + tècnic/a teixit associatiu (1) + administratiu/iva biblioteca (1) + subaltern/a (1) + auxiliar administratiu/iva (4).

Plaça d'arquitecte/a tècnic/a (1) + auxiliar administratiu/iva (1).

I d'altres

I això és només una petita mostra de totes les oposicions de Catalunya 2023!!! En tots els ajuntaments de Catalunya hi ha previsió de convocar oposicions / concursos / concursos-oposicions.

Oposicions Ajuntaments

Ves-hi

5. Oposicions Consells comarcals 2023

OPOSICIONS CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP

Plaça d’administratiu/iva oficina habitatge (1) + auxiliar administratiu/iva OAC (1) + conductor/a OGREM (3) + maquinista OGREM (2) + psicòleg/òloga (1) + pedagog/a (1) + educador/a social (3) + conductor/a de transport adaptat (1) + coordinador/a OGREM (1) + informador/a turístic/a (1) + monitor/a (1) + netejador/a (1) + tècnic/a de medi ambient (1) + tècnic/a servei jurídic SIAD (1) + treballador/a social (7).

Plaça d'auxiliar administratiu/iva (3) + administratiu/iva (1). Plaça de psicòleg/òloga (2) + pedagog/a (1) + educador/a social (1) + integrador/a social (1) + tècnic/a arxivística (1) + conductor/a OGREM (1) + maquinista OGREM (2).

OPOSICIONS CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Plaça d'administratiu/iva Oficina d'Habitatge (1) + administratiu/iva SAC (4) + TIS (8) + educador/a social EBASP (3) + tècnic/a joventut (1) + educador/a social SIS (2) + treballador/a social SEAIA (2) + auxiliar administratiu/iva SAC (1) + treballador/a familiar (2) + xofer/a transport adaptat (1) + tècnic/a auxiliar Punt Òmnia (1) + coordinador/a SIAD (1) + tècnic/a servei inserció laboral persones amb discapacitat (2) + tècnic/a arxiu comarcal (1) + tècnic/a immigració (1) + tècnic/a medi ambient (1) + treballador/a social EBASP (3) + educador/a social SEAIA (1) + psicòleg/òloga SEAIA (1) + psicòleg/òloga SIAD (1) + pedagog/a SEAIA (1).

OPOSICIONS CONSELL COMARCAL RIBERA EBRE

Plaça d'auxiliars a la llar (11) + educador/a social (4) + pedagog/a (1) + psicòleg/òloga (1) + treballador/a social (5) + tècnic/a medi ambient (1) + administratiu/iva serveis informàtics (1) + auxiliar administratiu/iva serveis informàtics (2) + tècnic/a mitjà/ana habitatge (1) + tècnic/a mitjà/ana consum (1) + tècnic/a mitjà/ana inserció (1) + tècnic/a mitjà/ana prospecció (1) + tècnic/a mitjà dinamització projectes (2) + tècnic/a mitjà/ana joventut i activitats (2) + auxiliar administratiu/iva (5) + tècnic/a informàtic/a (1). Plaça d'administratiu/iva (1) + auxiliar a la llar (7) + tècnic/a d'inserció (1) + tècnic/a mitjà/ana dinamització de projectes (1).

6. Com preparar-te per aconseguir una plaça en una de les oposicions de Catalunya 2023?

El primer que has de fer és escollir quina oposició faràs.

Un cop fet, busca quin és el curs que més t’encaixa.