Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat de GRUP CBS QUALITY SLU (d'ara endavant GRUP CBS QUALITY) amb NIF nº B55730451 i domicili al C/ Ventallols, 5, 43003, Tarragona (Espanya), i inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el Tomo 3080, Libro 0, Folio 91, Hoja T-52987, Inscrip 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns a l'e-mail hola@opositaresfacil.cat.

Aquesta pàgina Web i el Campus d’Opositar és fàcil es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament.

L’accés als continguts formatius que s’ofereixen en aquesta pàgina requereix un procés de registre i compra per part de l’USUARI.

L'accés al nostre campus per part de l'USUARI es realitza, un cop contractat el servei corresponent, a través de la url https://campus.opositaresfacil.cat/ i haurà d'accedir amb el seu compte registrat, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem es llegeixi detingudament.

L'USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal o campus, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal/campus i operar per mitjà del mateix.

El subministrament de dades personals i la compra de serveis a través del nostre portal o campus requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web i Campus, a fi d'introduir les millores que considerem oportunes; així com ampliar o reduir serveis i, fins i tot, suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Absolutament tots els continguts, textos, imatges, temaris, podcasts, materials, recursos visuals, vídeos, textos, tests, activitats, logos, gràfics i codis font d’aquesta pàgina Web i del Campus d’Opositar és fàcil són propietat de GRUP CBS QUALITY o de tercers dels quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, així com del campus i els seus continguts i materials formatius accessibles en el moment de la compra, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular. En tot cas, GRUP CBS QUALITY és el titular únic i exclusiu de tots els continguts i materials formatius.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, de la nostra aplicació.

GRUP CBS QUALITY és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

L'establiment d'enllaços al nostre portal i/o al Campus d’Opositar és fàcil no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web i/o al Campus d’Opositar és fàcil no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

GRUP CBS QUALITY queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal i del seu contingut.

B. CONDICIONS D'ACCÉS DE LA WEB

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, determinats serveis requereixen haver realitzat un procés de registre a la nostra web. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'USUARI de la nostra política de privacitat.

L'USUARI ha d'accedir a la nostra pàgina Web i/o al Campus d’Opositar és fàcil conforme la bona fe i les normes d'ordre públic a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'USUARI té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web i/o al Campus d’Opositar és fàcil, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i, si s’escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal i/o al Campus d’Opositar és fàcil que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web. En definitiva, qualsevol tipus d’acció que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web i/o al Campus d’Opositar és fàcil, li comuniquem que GRUP CBS QUALITY no es fa responsable de les mateixes, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret de donar de baixa a qualsevol USUARI que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web i/o al Campus d’Opositar és fàcil.

Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. CONDICIONS D'ACCÉS DEL CAMPUS

GRUP CBS QUALITY SLU posa a la disposició dels seus USUARIS l'accés la pàgina web perquè aquests puguin subscriure's a qualsevol dels serveis previstos en aquesta.

Per accedir a la pàgina web els USUARIS hauran d’accedir a https://opositaresfacil.cat/

Per accedir al campus, un cop contractat el servei corresponent seguint el procés de compra indicat a al punt 2. Procediment compra de “Condicions de compra”, poden accedir-hi a través del botó del menú superior d’aquesta pàgina web i/o directament a al URL https://campus.opositaresfacil.cat/.

L’USUARI no pot realitzar captures de pantalla ni gravacions de pantalla durant la seva navegació, GRUP CBS QUALITY pot rebre un avís quan es faci tal acció i es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a l’USUARI que incompleixi aquest extrem, sense possibilitat de devolució dels diners pagats.

L'USUARI ha d'accedir i utilitzar el nostre campus i tots els seus serveis i funcionalitats conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, la legislació vigent i les presents Condicions d'Ús.

L'accés al nostre campus i la utilització del mateix es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'USUARI, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

GRUP CBS QUALITY es reserva el dret de donar de baixa a qualsevol USUARI que entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra aplicació. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

D. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de GRUP CBS QUALITY i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l'Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l'acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

E. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web i/o al Campus d’Opositar és fàcil volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats.

GRUP CBS QUALITY no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l'USUARI accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies. De la mateixa forma, l’USUARI accepta que hi haurà petites parades del servidor per fer tasques de manteniment i millora d’aquest.

El funcionament del campus requereix l'accés a Internet. És responsabilitat exclusiva de l'USUARI tant la disposició dels serveis de connexió de dades que garanteixin el seu funcionament com l'assumir el cost d'aquests.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en aquestes, i per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web i/o pel Campus d’Opositar és fàcil, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot allò referent a la nostra pàgina web i/o al Campus d’Opositar és fàcil, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que les parts acordin o, els que legalment corresponguin.

F. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d'ús han estat modificades amb data 18/10/2022.

En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació per a adaptar-les als canvis que, en el seu cas, es produeixin a la nostra pàgina web o nostre campus, així com modificacions legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-la. Per això, li aconsellem que, si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web o nostre campus i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web o nostre campus, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades indicades a l’encapçalament.