Auxiliar Administratiu d'Ajuntaments

Si vols fer oposicions per ser auxiliar administratiu d’ajuntaments de Catalunya, estàs al lloc adequat.

Cossos de policia

Requisits de les oposicions d’auxiliar administratiu d’ajuntaments de Catalunya

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

Tenir el títol de la ESO o equivalent (EGB).

Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.

No estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.

Pagar la taxa d'inscripció que correspongui.
A banda d’aquests requisits, hauràs de mirar la teva convocatòria per si afegeixen algun requisit extra.
Quan has de complir aquests requisits?

Haurem de mirar les bases en concret de l’Ajuntament al qual vagis, però en general sempre és el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Proves del procés de selecció per fer oposicions per ser auxiliar administratiu d’ajuntaments de Catalunya

Les proves per fer oposicions per ser auxiliar administratiu d’ajuntaments acostumen a tenir 2 fases:

Primera fase: Oposició

Aquí t’expliquem com són les proves que has de superar en les oposicions locals de Catalunya per ser Auxiliar administratiu d’ajuntaments.

Tingues present que cada ajuntament i cada convocatòria pot introduir especificacions i canvis; no has de patir per això perquè nosaltres informem als nostres alumnes de qualsevol novetat, i adaptem les nostres formacions de forma ràpida i eficient.

Les proves que acostumen a haver-hi són:

Et posen a prova, a través d’un test d’entre 50 i 100 preguntes quin grau de coneixement tens del temari.

Has de resoldre un o diversos supòsits pràctics. De vegades són tipus test, d’altres amb preguntes de resposta curta, i d’altres de redacció llarga.

Si et posen aquesta prova, et passaran una bateria de psicotècnics aptitudinals i/o de personalitat.

Et fan una entrevista per avaluar com s’adapta el teu perfil a les funcions previstes pel lloc de treball d’auxiliar administratiu.

Segona fase: Concurs

Un cop superada la fase d’oposició, si estàs en un concurs-oposició, valoraran els mèrits que tens per fer oposicions per ser auxiliar administratiu d’ajuntaments.

El que acostuma a puntuar és:

 • Treball desenvolupat a l’Administració pública.
 • Titulacions acadèmiques.
 • Certificats ACTIC.
 • Certificat C2 de català.
 • Certificats d’idiomes estrangers.

Hauràs de mirar la teva convocatòria per veure quins són els mèrits que puntuen.

Nosaltres som centre preparador i examinador de l’ACTIC.

Darreres convocatòries i Estadístiques OEF de les oposicions locals de Catalunya ser Auxiliar Administratiu d’ajuntaments

AnyPercentatge d’alumnes que hem preparat, s’han presentat i han obtingut plaçaÍndex de satisfacció dels nostres alumnes
2022En curs
202194%9,8
202091%8,74
201987%8,9
201896%9,01
201798%9,2
201688%8,56
201590%8,3
201485%8,7
2013100%Sense dades
2012100%Sense dades
201190%Sense dades
2010100%Sense dades

Altres aspectes a tenir en compte per fer oposicions per ser auxiliar administratiu d’ajuntaments de Catalunya

 • El sou aproximat és de 1.200-1.600 euros bruts mensuals.
 • Tramitaràs expedients i processos administratius.
 • Revisaràs i proposaràs impresos i formularis.
 • Realitzaràs feines arxivístiques.
 • Informaràs als superiors competents sobre els continguts dels expedients, així com a qualsevol persona o entitat legítimament interessada.
 • Atendràs usuaris
Agents Mossos d'Esquadra

Encara tens dubtes?

Formulari de contacte