Oposicions Bombers Generalitat 2023

Categoria: Oposicions · Publicat el 30/01/2023 · 2 minuts de lectura

Ja han sortit les noves bases per les oposicions de bombers de la Generalitat 2023; en aquest article t’expliquem detalls i novetats.

1. Quantes places de bombers de la generalitat han sortit?

La convocatòria actual, que és la 81/23, presenta un total de 240 places per bombers de la Generalitat, de les quals un 40% està reservat per dones. Per tant:

 • 144 places de bombers de la Generalitat per homes i/o dones.
 • 96 places de bombers de la Generalitat reservades per dones.

2. Quines novetats presenta la convocatòria de bombers 81/23?

La convocatòria de bombers 81/23 ha introduït una sèrie de canvis en el temari.

 • S’han redistribuït temes:
  • L’antic tema 13 (mecànica de vehicles), s’ha desglossat en dos temes: tema 18 (motors) i tema 20 (mecànica de vehicles).
  • Els antics temes 22 (geografia física) i 23 (coneixement del territori català) s’han distribuït en 4 temes nous: 16 (vegetació), 30 (geografia física de Catalunya), 31 (geografia humana de Catalunya) i 32 (organització administrativa de Catalunya).
 • S’han afegit temes nous per les oposicions de bombers de la Generalitat:
  • Tema 4 (Llei 19/2020 i Protocol no discriminació).
  • Tema 5 (Llei 17/2015).
  • Tema 15 (conceptes mèdics bàsics).
  • Tema 16 (vegetació) – Part sortia a l’antic tema de geografia física.
  • Tema 19 (elements d’instal·lacions de fluids).
  • Tema 26 (components i aparells elèctrics) – Oju! Aquest no és del tot nou, hi ha aspectes que ja sortien a l’antic tema d’instal·lacions elèctriques.
  • Tema 31 (geografia humana de Catalunya) – Part sortia a l’antic tema de geografia física.
  • Tema 32 (organització administrativa de Catalunya) – Part sortia a l’antic tema de geografia física.
 • S’han afegit nous apartats en certs temes de les oposicions de bombers de la Generalitat:
  • Tema 14 (meteorologia): radiació solar, llamp...
  • Tema 20 (mecànica vehicles): característiques específiques segons pila o combustible.
  • Tema 27 (instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució): preses de terra i parallamps, connexions de servei...
  • ...
 • S’han eliminat apartats en certs temes de les oposicions de bombers de la Generalitat:
  • Tema 2 (legislació): mesures d’igualtat per raó de gènere.
  • Tema 27 (instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució): escomeses...
  • Tema 29 (cartografia): lectura i interpretació de mapes, toponímia, triangulació...
  • ...

Com pots veure, la nova convocatòria de bombers de la generalitat 2023 ha comportat molts canvis, que nosaltres ja hem aplicat al nostre curs de temari de bombers de la Generalitat curs de temari de bombers de la Generalitat

3. Com em puc presentar a les oposicions bombers Generalitat 2023?

El termini de presentació de sol·licituds va del 27 de gener al 23 de febrer de 2023 (ambdós inclosos), i l’has de fer de forma telemàtica. Si tens dubtes, pots contactar a convocatoriesbombers@gencat.cat i els hi preguntes el que necessitis.

4. Quines proves té l’oposició de bombers de la Generalitat?

1A PROVA: CONEIXEMENTS OPOSICIONS BOMBERS GENERALITAT

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 • Qüestionari tipus test de 95 preguntes més 10 de reserva.
 • Valoració 10 punts. Mínim 5 punts.

Curs temari bombers Generalitat

Veure curs
2A PROVA: FÍSIQUES OPOSICIONS BOMBERS GENERALITAT

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 • Realització dels exercicis físics següents:
  • Cursa de llançadora.
  • Circuit d’agilitat.
  • Exercici aquàtic.
  • Pressió sobre banc.
  • Arrossegament de maniquí.
 • Valoració 10 punts. Mínim 5 punts.
3A PROVA: OFICIS OPOSICIONS BOMBERS GENERALITAT

De caràcter obligatòria i no eliminatòria.

 • Consisteix en realitzar un circuït de quatre tasques dels oficis següents: sanitari, fusteria i construcció, fontaneria i electricitat, i conducció de vehicles pesants.
 • Valoració: 0 a 10 punts.
4A PROVA: D’AVALUACIÓ PSICOLÒGICA OPOSICIONS BOMBERS GENERALITAT

1r exercici: test d’avaluació psicològica de la personalitat de les oposicions de Bombers de la Generalitat.

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 • Valoració: apte/no apte

2n exercici: d’avaluació psicològica competencial de les oposicions de Bombers de la Generalitat.

De caràcter obligatòria i no eliminatòria.

 • Realització d’un o varis exercicis per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne l’ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de primera.
 • Valoració: 0 a 10 punts

Curs prova avaluació psicològica competencial

Veure curs
5A PROVA: PROVA MÈDICA OPOSICIONS BOMBERS GENERALITAT

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 • Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per persones professionals col·legiades designades pel Tribunal qualificador.
 • Valoració apte/no apte